Új jelszó kérése
Termék részletek


Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)

Raktárkészlet: 1 set
Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
 • Solar Magic Carpet II kit ohrev bazénu (3,24 m²)
8787

info@sun-pool-heating.com

Dávame informácie, tipy, inštaláciu e-mailom
alebo nasledujúci telefónne číslo alebo Skype tiež:

+36705323365

Skype Me™!


 • Vykurujte bazén slnečnou energiou konečne za dostupnú cenu.

  Ponúkame Vám najlacnejšie riešenie pomocou solárneho panela s jednoduchou, ale vynikajúcou konštrukciou!

  Dá sa zložiť aj rozložiť v priebehu 2-3 minút. 

  Bez nástrojov, lepidla a skrutiek, montáž k bazénu sa uskutočňuje pomocou lacných 32 mm PVC odpadových trúbok.

  Rozmery balíka: 36 cm x 31 cm x 12 cm, 5,20 kg

  Obsah balíka:

  2 ks solárneho panelu-koberca (2 x 2 m x 1,12 m, brutto plocha 4,24 m2, netto vyhrievacia plocha 3,24 m2, 1 ks setu na opravu, 2 vrecia, 4 ks spojovacích trubiek, 2 ks nátrubkov, 16 ks pások na viazanie káblov, 1 ks silikónového lepidla, návod na použitie.
  (Minimálne množstvo potrebné k montáži).
  (Pri určitých cirkulačných čerpadlách môže byť potrebná plus jedna flexibilná hadica).

  Pri tejto zostave musí zákazník umiestniť podľa inštrukcií spojovacie trubky do panelov pomocou silikónového lepidla a pások na viazanie káblov. Z toho dôvodu nie je možné solárne panely hneď sprevádzkovať, je potrebné vyčkať dobu schnutia, ktorá predstavuje 4 hodiny ale skôr 24 hodín!

  Popis:

  Zariadenie bolo navrhnuté pre nafukovacie alebo plechové nadzemné záhradné bazény respektíve k ich nízko-výkonnostným čerpadlám (max. 75 watt, 3200 litrov/hodina). Podľa posledných testov sa môže použiť aj k čerpadlám s vyšším výkonom, ktoré sú súčasťou strojovej výbavy veľkých vsadených bazénov za podmienky, že minimálne 4 panely sú pospájané jeden vedľa druhého a ďalšie panely sú s nimi rovnobežne. Je potrebné sa vyhnúť pretlaku rozvetvením vody pred solárnymi panelmi.

  Solárny panel je zhotovený z tenkej, pevnej PVC fólie, čím je zabezpečené dokonalé odovzdávanie tepla vode. V prípade poškodenia sa dá ľahko opraviť pomocou silikónového lepidla a pások na viazanie káblov.

  Rozmer jedného solárneho panela je 2 x 1,12 m, čistá vyhrievacia plocha činí 1,62 m2. Solárny panel funguje celoprietokovo, nie sú teda potrebné žiadne drahé, špeciálne ventily alebo kohútiky.

  Odoláva ľadovcu, silnému vetru, postúpaniu. Dá sa ľahko čistiť a odvzdušniť.

  Viaže sa pomocou lacných 32-mm PVC odpadových trúbok medzi bazén a cirkulačnú tlakovú vetvu. 32 mm sú aj cirkulačné čerpadlá a aj k nim patriace flexibilné hadice. Za normálnych okolností nie je potrebné lepidlo ani sťahovacia páska. Ak panel nie je potrebný, dá sa jednoduchým povyťahovaním trúbok zo seba ľahko odviazať od systému (a odložiť). Pomocou 2 m PVC trúbok sa dá namontovať aj ďalej od bazéna, keďže v trúbkach s hladkými stenami  je prúdenie oveľa lepšie ako vo flexibilnej hadici.

  Je ľahko ovládateľný a ohýbateľný, väčší počet solárnych panelov poskytuje veľkú variabilitu spájania využijúc možnosti priestoru v okolí bazéna. Je rozšíriteľný o ďalšie zostavy.

  Je umiestniteľný v šikmej polohe, opretý o plot, zavesený na stenu alebo držiak, vedľa seba alebo rovnobežne v závislosti od výkonu čerpadla. Na bokoch solárneho panela je suchý zips, panely sa tak dajú pripojiť jeden vedľa druhého respektíve sa dajú pripojiť k vreciam, do ktorých sa môžu umiestniť trúbky, drevené latky alebo 32 mm trúbky a pomocou vriec zavesiť. Položené na zemi však nepotrebujú žiadne uchytenie.

  Jeden solárny panel  má objem 14 l, čo stačí na pohltenie slnečnej energie po dobu 15-30 minút bez tepelnej straty. To umožňuje etapovité fungovanie cirkulačného vodného čerpadla, čím sa ušetrí veľké množstvo elektriny. Toto je možné zabezpečiť pomocou časovača. Etapovitou funkciou sa dá získať 30-60 litrov až 40-50 stupňovej vody, čo je možné využiť na vykúrenie jakuzzi alebo malého bazénu. Obareniu je možné predísť jednoduchým prepojením.

  Na nafukovacie produkty sa vzťahuje 6 mesačná záruka výmeny tovaru. Pri prvom spustení respektíve pri dosiahnutí maximálnej teploty sa prejavia prípadné výrobné chyby. V takýchto prípadoch tovar neopravujeme, ale vymieňame. Výrobná chyba je ľahko zistiteľná a odlíšiteľná od poruchy spôsobenej pretlakom. Vďaka jednoduchosti zariadenia je pri normálnej prevádzke prakticky vylúčená akákoľvek porucha. Na chyby spôsobené užívateľom ako napríklad pretlakom spôsobené trhliny, rezy alebo vpichy sa záruka nevzťahuje. Zariadenie nemá žiadne zničiteľné súčasti.

  Odporúčaný počet zostáv:

  Pre bazén s priemerom 3,6 m (6000 litrov) odporúčame 1 zostavu.

  Pre bazén s priemerom 4,5 m (11 000 litrov) odporúčame 2 zostavy.

    0095.jpg

   

  Čo by ste mali vedieť o solárnom vyhrievaní bazénov.

  Hoci sa tieto zariadenia nazývajú solárne vyhrievače bazénov, s bazénmi nemajú nič spoločné.

  V skutočnosti sa voda z bazéna používa na ochladzovanie absorbujúcich povrchov, to znamená, že voda, ktorá sa vracia do bazéna, je teplejšia ako voda, ktorá prúdi smerom k absorberu a tak sa voda v bazéne zohrieva. Chladenie je najúčinnejšie vtedy, ak systémom preteká čo možno najviac a najchladnejšej vody. Kolektor funguje dobre v tom prípade, ak má na dotyk chladný povrch, pretože vtedy vie absorbovať najviac tepla. Ak je teplejší ako jeho okolie, znamená to, že teplo už okoliu odovzdáva a to predstavuje stratu.

  Konštruktéri  solárnych zariadení s obľubou spomínajú výraz kapilárna rúrka. Tento výraz znie dobre, v kapilárnej rúrke je predsa málo tekutiny, teda sa veľmi rýchle zahrieva. Avšak v absorberi konštruovanom pre vyhrievanie bazénov nie je cieľom rýchle ohriatie malého množstva vody na vysokú teplotu, ale prenos čo najväčšieho množstva tepla z absorbera do vody v bazéne. Na to je potrebný väčší objem vody. Príliš veľa vody však môže mať veľkú hmotnosť, preto je dôležité nájsť ten správny pomer.

  Vyhrievacie zariadenia bazénov zhotovené z kapilárnych rúrok sú obvykle 6 metrov dlhé a to z toho dôvodu, že spájanie rúrok je po pracovnej aj finančnej stránke náročné a čím je menší počet miest spracovania, tým je výroba lacnejšia a tým je menšie riziko chyby. V kapilárnych rúrkach je možné v dôsledku pôsobenia kohéznych síl pretlačiť vodu iba pod veľkým tlakom a rýchlosť prúdenia vody je v závislosti od priemeru rúrky konštantná, nezávisle od tlaku vody (predstavme si 6 metrov dlhú slamku).

  Nízko-výkonnostné bazénové čerpadlá v nich len sotva dokážu zabezpečiť prúdenie vody pre jej nízky tlak a nadbytočné množstvo vody treba odviesť pomocou špeciálnych ventilov. V 6 metrov dlhých kapilárnych rúrkach sa za ideálnych okolností voda rýchlo zohreje na maximum, takže pri 4-5-6 metroch môže byť voda už taká teplá, že teplo odovzdáva okolitému vzduchu o teplote 20-35 stupňov alebo pôde o teplote 10-20 stupňov. Na dotyk je absorber v oblasti vyústenia dobre teplý, čo užívateľa poteší, ale v skutočnosti mu už povrch absorbera zohrieva ruku a nie cirkulujúcu vodu. Toto výrazne znižuje výkon zariadenia. Takéto zariadenia sa ani nedajú etapovite používať, pretože v priebehu 1-2 minút voda v nich prítomná už nie je schopná prijať viac tepla, čím je nútené odovzdať teplo vzduchu alebo pôde. Upchatie rúrky vzduchovými bublinami alebo znečistením v tvrdých, tvarovo stálych umelohmotných výrobkoch nie je zvonka vidieť a je ťažko viditeľné aj pri ich otvorení. Takto poškodené rúrky sa po domácky opravovať prakticky nedajú, v prípade presakovania vody sa dokonca celé zariadenie stáva nepoužiteľným.

  Osobitosťou výroby absorberov je, že ide o malú hrúbku na veľkej ploche. A v tomto priestore je potrebné vytvoriť čo najlepšie prúdenie. Existujú také vyhotovenia, kde je medzi dvomi tenkými umelohmotnými plochami jedna tenká vodná plocha. Takéto riešenie však funguje iba v šikmej alebo zvislej polohe, pretože len tak vie teplejšia voda prúdiť k vyústeniu. Vo vodorovnej polohe prúdi voda cez kolektor cestou najnižšieho odporu bez toho, aby celú plochu ochladila. Pre šikmú alebo zvislú polohu sú potrebné finančne nákladné stojany, na ktoré sa musia kolektory pevne prichytiť kvôli svojej hmotnosti a aby odolávali silnému vetru. Najlepší systém z hľadiska prúdenia je rúrkový systém. Výroba umelohmotných rúrok je dnes na vysokej úrovni. Avšak vyrobiť umelohmotnú rúrku vhodnú k absorberom nie je jednoduché, pretože umelá hmota je zlý tepelný vodič! Čím je rúra hrubšia, tým hrubšia je kvôli stabilite aj jej stena, ale cez hrubú stenu prebieha odovzdávanie tepla vode nedokonale. To znamená, že teplo vzniknuté na povrchu absorbera ten ľahšie odovzdá okolitému vzduchu ako cez hrubú stenu rúry vode. V prípade použitia hrubých rúrok s tenkou stenou, budú tie vystavené fyzickým vplyvom. Tuhé, tenkostenné umelohmotné rúrky sa nikde nepoužívajú ako absorber pre ich nízku odolnosť voči ľadovcu. Vytvoriť absorbčnú plochu z rúrok s malým priemerom je veľmi prácne. Buď sa rúrky zlejú a ich konce sa pospájajú alebo sa dlhé rúrky rôznymi putami ukladajú vedľa seba na prevedenie náročnými technológiami až kým sa nepokryje požadovaná plocha.

  Vyššie spomínané technológie, respektíve aj drahšie a zložitejšie technológie, sú pri správnej výstavbe a ploche samozrejme prevádzky schopné, ale tie sa pre ich vysokú cenu nedajú porovnávať  s lacným solárnym výhrevom pre bazény.

  Ani v najhorúcejších letných dňoch sa pôda pod absorberom neprehreje na takú teplotu, aby odovzdávala absorberu teplo, keďže slnko zohrieva absorber umiestnený nad ňou. Chladnejšia pôda tak odoberá teplo z absorbera. Keďže spodný povrch absorbera má rovnaké vlastnosti ako jeho vrchný povrch tak rovnako odovzdáva teplo pod ním ležiacej pôde. K jednoduchým umelohmotným solárnym výhrevným systémom pre bazény prikladá výrobca len najnutnejšie súčiastky. Najdôležitejšou by bola nejaká izolácia na zadnú stenu. Aj keby výrobca mal tip na izoláciu, jej výroba a pribalenie by navýšilo cenu už aj tak dosť drahého výrobku a ten by sa na trhu neudržal pre pomer ceny a hodnoty. Ale aj najjednoduchšia izolácia zadnej strany absorbera zvyšuje jeho účinnosť. Na izoláciu je vhodné veľké množstvo materiálov. Treba si vybrať ten najvhodnejší v závislosti od našich predstáv a možností, vezmúc do úvahy estetiku, cenu, odolnosť proti vode, vetru, slnku. (ani k nášmu produktu neprikladáme tepelnú izoláciu, ale pretože cena nášho produktu je o štvrtinu až polovicu lacnejšia ako najlacnejší solárny kolektor na trhu, jeho doplnenie o tepelnú izoláciu vyjde na m2 stále lacnejšie ako podobný produkt bez izolácie).

  Fyzikálne zákony platia pri všetkých podobných produktoch v rovnakej miere, takže pri kúpe produktu je potrebné brať do úvahy aj túto skutočnosť.

  Našťastie podobných produktov nie je veľa, takže sa pomerne rýchlo dá rozhodnúť, ktorý spĺňa naše očakávania.

  -          Slnko svieti na všetkých rovnako.

  V letných dňoch môžeme používať ohrev v čase od 9-10 hodiny do 17-18 hodiny, mimo tejto doby bazén už chladíme. Zamračená obloha po dobu 1-2 hodiny predstavuje okamžité straty, pretože v prípade, že sa solárny panel dostane do tieňa, okamžite klesá jeho výkon na nulu. Ak máme dvakrát také veľké zariadenie, výkon môžeme obnoviť za polovičnú dobu.

  -          Energia získaná zo slnečného žiarenia sa dá vypočítať.

  Dnes je už mnoho údajov o počte slnečných dní v danej oblasti a o tom, aký výkon sa dá dosiahnuť na m2. Zaokrúhlene je to 1000 watt/m2. Z tejto hodnoty treba odrátať odrazené svetlo a teplo odovzdané zariadením okolitému vzduchu a pôde. Počas teplého letného slnečného dňa nám tak ostáva výkon cca 600-700 watt/m2, čo pri solárnom panely o ploche 3,6 m2 predstavuje maximálne 2100 – 2600 wattov. Od tejto hodnoty môže byť výkon pri akejkoľvek neizolovanej solárnej konštrukcii už iba nižší.

  -          Pomer ceny a plochy niektorých zariadení  sa dá vypočítať.

  Keďže poznáme očakávaný výkon, vieme vypočítať akú solárnu plochu potrebujeme vzhľadom k veľkosti nášho bazéna a času, za aký chceme mať vodu v bazéne ohriatu. Čím väčší bazén a čím kratší čas na ohrev vody počas hodín, kedy slnko najviac svieti, tým väčšia solárna plocha je potrebná.

  -          Je pomer ceny a výkonu zariadenia dobrý?

  Cena v súčasnosti na trhu dostupných solárnych panelov donúti zákazníka silne sa zamyslieť nad tým, či sa vôbec oplatí kupovať zariadenie, ktorého cena troj- až štvornásobne prevyšuje cenu jeho jednoduchého nafukovacieho záhradného bazéna. Preto väčšina zákazníkov nekúpi k svojmu bazénu solárny panel  o potrebnej ploche a tak ani nemôže očakávať potrebný výkon, hoci za ohrev bazéna zaplatí nemalé peniaze. Na obhajobu výrobcov ohrevu bazénov je treba povedať, že nie je jednoduché zhotoviť vhodné zariadenie za dobrú cenu. Vzhľadom na veľké rozmery zariadení sú pri ich výrobe potrebné veľké stroje a pre elektrické vstrekovanie vody je potrebná výroba špeciálnych súčiastok. Toto samozrejme zákazníka nezaujíma, ale pre vysokú cenu si len málokto mohol dovoliť kúpiť zariadenie na ohrev bazéna. 

  Práve pre tieto nedostatky vznikol náš produkt s názvom Solar Magic Carpet fantázia. Solárny panel za rozumnú cenu, ktorým sa dá zabezpečiť aj ohrev vody vo väčších bazénoch pospájaním väčšieho počtu jednotlivých zariadení. Tým je možné dosiahnuť solárnu plochu až 10-20 m2 za rozumnú cenu, čo by pri iných, podobných zariadeniach znamenalo obrovské náklady.

  Výrobok predstavuje najjednoduchšie riešenie, jednoduchšie sa už ani nedá predstaviť. Napriek tomu je ľahko ovládateľný a má mnoho vlastností lepších ako väčšina umelohmotných zariadení. Jedine od estetických vlastností sme museli málinko upustiť, ale keďže väčšina podobných zariadení je čierna a ani množstvo čiernych hadíc vedľa bazénu nepôsobí oku lahodne, túto skutočnosť sme sa snažili vykompenzovať výbornou cenou.

  Ceny doplnkových bazénových produktov ako napríklad jednoduché flexibilné hadice, sieťky na hmyz, dávkovače na bazénovú chémiu atď. sú nastavené, akoby predajcovia predpokladali, že aj majiteľ  lacného záhradného bazéna má rovnaký príjem ako majitelia luxusných vsadených bazénov.

  Náš produkt je preto navrhnutý tak, aby sa dal čo najjednoduchšie rozšíriť bežne dostupnými a lacnými rúrami. 

 • Megrendelt mennyiségKedv.Termék Ár
  1 set vagy többkevesebb mint 2 setNincs!87 €/set
  2 set vagy többkevesebb mint 3 set2 %86 €/set
  3 set vagy többkevesebb mint 4 set4 %84 €/set
  4 set vagy többkevesebb mint 5 set6 %82 €/set
  5 set vagy több Nincs!87 €/set
WebShop System